KURSA kā akciju sabiedrība dibināta 1992. gadā, taču tās pirmsākumi meklējami jau 1946. gadā, kad Liepājā tika izveidots “Liepājas jūras un saldūdens zvejnieku arteļi”. Pēc diviem gadiem – 1948.gadā tā vietā tika nodibināts zvejnieku kolhozs “Boļševiks”, kurš Latvijas teritorijā bija viens no lielākajiem un apjomīgākajiem zvejnieku kolhoziem – tā īpašumā esot līdz pat 50 kuģiem un tajā darbojās ap 2000 cilvēku.

Jau kopš piecdesmitajiem gadiem tajā plašumā izvērsās mākslinieciskā pašdarbība ar sieviešu kori, sieviešu un vīriešu vokālajiem ansambļiem, tautas deju kolektīvu, dramatisko kopu un stīgu instrumentu ansambli, izveidojās pat bērnu baleta un izšūšanas pulciņi.

Zvejnieku kolektīvā saimniecība uzturēja arī futbola un sieviešu basketbola komandu. KV

Lai vairāk nekā tūkstotim kolhoza biedru būtu vieta, kur rīkot pilnsapulces un pasākumus, 1965.gadā tika ielikti pamati administratīvajai un sporta ēkai. Rīgas arhitekts Juris Skalbergs oriģinālo projektu uzlaboja, līdz ar to klubam radās plaša halle ar nestandarta trepēm, moderni aprīkota lielā trijdaļīgā zāle, kurai skatuve ir gan nolaižama zem grīdas, gan paceļama tijos dažādos līmeņos.

Šajā ēkā – Zvejnieku alejā 11B-1 – KURSA turpina darbodies arī šodien.

skats1